Specjalizacja chirurgiczna
https://oipipbydgoszcz.clickmeeting.com/specjalizacja-chirurgiczna
Permanent
Kurs EKGedycja4
https://oipipbydgoszcz.clickmeeting.com/kurs-ekgedycja4
Permanent
Wsparcie merytoryczne: szkolenia2@oipip.bydgoszcz.pl

Wsparcie techniczne :     kurs@oipip.bydgoszcz.pl